Prestos visselblåsarpolicy

Prestos visselblåsarpolicy – för att säkert kunna slå larm om oegentligheter

Arbetsgivare med över 249 anställda har enligt ny lag skyldighet att erbjuda en intern och extern visselblåsarfunktion för alla med ett ”arbetsrelaterat sammanhang” till företaget.


Vad är visselblåsning och vad kan en visselblåsa om?
Visselblåsning innebär att någon inom en verksamhet slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden. Den nya visselblåsarlagen och visselblåsarfunktionen ska bland annat skydda visselblåsaren mot repressalier såsom skiljande från anställning eller ekonomiska sanktioner. Den nya lagen träffar en vidare krets av personer än vad den nuvarande lagen gör och skyddar därför fler personer än bara anställda. Detta innebär att även praktikanter, konsulter och aktieägare med flera ska kunna använda visselblåsarfunktionen.

Om någon misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar Presto denne att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Undantag gäller dock säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Några exempel på aktiviteter eller händelser som Presto anser vara missförhållanden av allmänintresse är: mutor, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och andra brottsliga handlingar.


Den nya visselblåsarlagen – vad gäller och vad bör man tänka på?
Den nya lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937. Lagen innebär att arbetsgivare har skyldighet att inrätta en intern och extern visselblåsarfunktion.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.